HEMATOLOJİ ATLASI
MİYELONEKROZ
MİYELONEKROZ
Kemik iliğinde morfolojileri seçilemeyen hücreler görülmektedir. Miyelonekrozda hastalarda kemik ağrısı, ateş, alp ve ldh yüksekliği ve pansitopeni görülür. özellikle akut lenfoblastik lösemide meydana gelir. Yayınlarda başka hastalıklarda bildirilmiştir. Bizim bir hastamızda sık analjezik kullanımına bağlı görülmüştü. Kemik iliğinin beslenememesine bağlı olduğu düşünülmektedir.
MİYELONEKROZ
Kemik iliğinde morfolojileri seçilemeyen hücreler görülmektedir. Miyelonekrozda hastalarda kemik ağrısı, ateş, alp ve ldh yüksekliği ve pansitopeni görülür. özellikle akut lenfoblastik lösemide meydana gelir. Yayınlarda başka hastalıklarda bildirilmiştir. Bizim bir hastamızda sık analjezik kullanımına bağlı görülmüştü. Kemik iliğinin beslenememesine bağlı olduğu düşünülmektedir.
MİYELONEKROZ
Kemik iliğinde morfolojileri seçilemeyen hücreler görülmektedir. Miyelonekrozda hastalarda kemik ağrısı, ateş, alp ve ldh yüksekliği ve pansitopeni görülür. özellikle akut lenfoblastik lösemide meydana gelir. Yayınlarda başka hastalıklarda bildirilmiştir. Bizim bir hastamızda sık analjezik kullanımına bağlı görülmüştü. Kemik iliğinin beslenememesine bağlı olduğu düşünülmektedir.