HEMATOLOJİ ATLASI
LUPUS HÜCRESİ
LUPUS HÜCRESİ
Nötrofil sitoplâzmasının homojen pembemsi boyandığı, nötrofil çekirdeğinin kenara itildiği hücrelerdir. Buffy coat’dan hazırlanır. Sistemik lupus eritematazuslu hastalarda görülür.