HEMATOLOJİ ATLASI
TRANSFÜZYONA BAĞLI GRAFT-VERSUS-HOST HASTALIĞI
TRANSFÜZYONA BAĞLI GRAFT-VERSUS-HOST HASTALIĞI
Hastanın transfüzyon sonrası derisinde yaygın eritem görülmektedir. Hastalarda ayrıca pansitopeni, karaciğer enzimlerinde yükselme ve ishal görülmektedir. En önemli özelliği uzun süren ve düzelmeyen pansitopenidir.