HEMATOLOJİ ATLASI
PRONORMOBLAST
  • Kemik iliğinde eritrositer seriye ait, morfolojik olarak tanınan ilk hücredir. Boyutu ortalama 20 mikron çapındadır. Çekirdek Yuvarlak, çekirdek/sitoplazma oran 5-8/1, çekirdek kromatini ince olan hücredir. Megaloblastik anemilerde çekirdekçiği mavi renkli olarak görülebilir.
  • Sitoplazma Mavi ve granülsüzdür.
Arttığı durumlar;
  • Hemolitik anemiler.
  • Megaloblastik anemiler.
  • Akut eritrolösemi.
  • Saf eritrositer seri aplazisi.
Pronormoblast ile miyeloblast ayrımı
  • Pronormoblast çekirdeği ortada, sitoplazması koyu bazofiliktir.
  • Miyeloblastın çekirdeği kenara yaslanmış, sitoplazması açık mavi, çekirdekçiği belirgindir.
PRONORMOBLAST
Kemik iliğinde ortada sitoplâzmaları bazofilik iki adet pronormoblast, etrafında polikromatofilik ve ortakromatofilik normoblastlar görülmektedir.
PRONORMOBLAST
Kemik iliğinde ortada sitoplâzmaları bazofilik üç adet pronormoblast, etrafında polikromatofilik ve ortakromatofilik normoblastlar görülmektedir.
PRONORMOBLAST
Kemik iliğinde orta altta pronormoblast, orta üstte ise miyeloblast, pronormoblastın etrafında değişik yaşlarda normoblastlar görülmektedir.
PRONORMOBLAST
Kemik iliğinde ortada sitoplâzması bazofilik pronormoblast, etrafında polikromatofilik normoblast görülmektedir.
PRONORMOBLAST
Kemik iliğinde eritroblastlar ve miyelositer seri hücreleri görülmektedir. Eritrositer serinin değişik olgunlaşma dönemlerine ait normoblaslar, ortada pronormoblast görülmektedir.
NORMAL KEMİK İLİĞİ
Hastanın iliğinde değişik olgunlaşma basamaklarında normoblastlar görülmektedir. Kemik iliğini değerlendirirken hücrelerin farklı ve değişik yaşlarda olması önemlidir. Eğer kemik iliğinde tek tip hücre orada olgunlaşma ve farklılaşmada sorun vardır ve muhtemelen hematolojik kansere işaret eder.