HEMATOLOJİ ATLASI
BAZOFİLİK NORMOBLAST
  • Kemik iliğinde eritrositer seriye ait ikinci sıradaki hücredir. Boyutu ortalama 15 mikron çapındadır.  Çekirdek yuvarlak, çekirdek/sitoplazma oranı azalmıştır, çekirdek kromatini kabadır. Sitoplazma mavi ve granülsüzdür.
Kemik iliğinde arttığı durumlar;
  • Hemolitik anemiler.
  • Megaloblastik anemiler.
  • Akut eritrolösemi.
  • Saf eritrositer seri aplazisi.
BAZOFİLİK NORMOBLAST
Kemik iliğinde ortada iki adet bazofilik sitoplâzmalı bazofilik eritroblastlar görülmektedir.