HEMATOLOJİ ATLASI
POLİKROMATOFİLİK NORMOBLAST
  • Büyüklüğü 10-12 mikron arasında değişir.
  • Çekirdek küçük, sitoplazma büyük ve kurşuni-kül rengindedir.
  • Sitoplazma rengi içerdiği hemoglobinden dolayı eritrositlerin rengine benzemeye başlar. Kemik iliğinde %5-10 oranında bulunur.
POLİKROMATOFİLİK NORMOBLAST
Kemik iliğinde orta alanda sitoplâzmaları artık yavaş yavaş kırmızılaşmaya başladığı polikromatofilik normoblastlar görülmektedir.