HEMATOLOJİ ATLASI
ORTOKROMATOFİLİK NORMOBLAST
  • Büyüklüğü 8-10 mikron çapındadır. Sitoplazma rengi eritrositlere benzer.
  • Çekirdek küçük ve kromatin ağı kabadır. Çekirdekçik ihtiva etmez.
ORTOKROMATOFİLİK NORMOBLAST
Kemik iliğinde sol tarafta ortokromatofilik normoblast görülmektedir.