HEMATOLOJİ ATLASI
HEREDİTER SFEROSİTOZ
  • Periferik yaymada eritrositler mikrosferositik ve hiperkromatiktir.
  • Otoimmün hemolitik anemilerin periferik yaymasında da sferositler görülür. Hastalığın yeni başlaması, Coombs testi pozitifliği ile herediter sferositozdan ayırt edilir.
  • Hastalarda retikülositoz; %2–90; ortalama %10, aplastik krizde retikülositopeni olur.
  • Kemik iliğinde belirgin eritroid hiperplazi ve hemosiderin artışı vardır.
  • Hastalarda kronik hemolize bağlı splenomegali ve safra kesesi taşları bulunur.
HEREDİTER SFEROSİTOZ 1
Periferik kan yaymasında orta solukluğu kaybolmuş küre şeklinde eritrositler görülmektedir.
HEREDİTER SFEROSİTOZ 2
Hastanin retikülosit sayımında kronik hemolize bağlı retikülositoz bulunmaktadır.