HEMATOLOJİ ATLASI
MEGALOBLASTİK ANEMİLER
  • Makrositer anemi (MCV 100 fl üzerinde, OEHK değişmez), bisotopeni veya pansitopeni görülür. Bu bozukluklar folat eksikliğinde B12 vitamini eksikliğine göre daha ağırdır.
  • Anemiye kemik iliği yanıtı olmadığı için retikülositopeni mevcuttur. Retikülositoz tedavi sırasında görülür. Megaloblastik anemilerde tedaviye retikülosit yanıtı demir eksikliği anemisi tedavisine göre daha dramatiktir.
  • Periferik yaymada nötrofillerde hipersegmentasyon (bir tane altı loblu veya üç adet beş loblu nötrofil), makroovalositoz ve normoblastlar izlenebilir. Eritrositlerde Howell-Jolly cisimcikleri (çekirdek parçacıkları) ve kabot halkası görülebilir.
  • Kemik iliği aspirasyonunda kemik iliği sellüler olup, megaloblastik değişiklikler, dev bant ve metamiyelositler, megakaryositlerde hipersegmentasyon ve eritroid hiperplazi vardır.
  • Sellüler olan kemik iliğinde proeritroblastlar ve bazofilik eritroblastların sayısı ve sitoplâzmalarının bazofilisi artmıştır. Kemik iliğinde geç normoblastlarda lobülasyon ve çekirdek-sitoplâzma uygunsuzluğu görülür.
  • İnefektif eritropoeze bağlı intramedüller hemoliz olur. Buna bağlı laktik dehidrogenaz (LDH) ve indirekt bilirubin artar. LDH’ın en fazla arttığı hematolojik hastalıklardandır.
  • Hemoliz nedeniyle serum demiri artar, haptoglobin düşer.
  • Kobalamin eksikliğinde; erken dönemde metil malonik asit ve total homosistein düzeyi artar.
  • Folat eksikliğinde ise sadece total homosistein düzeyi artar.
MEGALOBLASTİK ANEMİLER 1
Periferik yaymada eritrositlerde anizositoz, makroovalositoz, nötrofilde hipersegmentasyon görülmektedir.
MEGALOBLASTİK ANEMİLER 2
Periferik yaymada megaloblastik anemilerde eritrositler tipik olarak makroovalosit olarak görülür.
MEGALOBLASTİK ANEMİNİN TİPİK DİL GÖRÜNÜMÜ
Hastaların dili papillaların kaybolmasına bağlı düz ve kırmızı renkli, yüzleri intramedüller hemolize bağlı limon sarısı görünümündedir.
MEGALOBLASTİK ANEMİLER 4
Kemik iliğinde megaloblastik anemilerde pronormoblastlar artmış ve dev metamiyelositler görülür.
MEGALOBLASTİK ANEMİLER 5
Kemik iliğinde ortada iki tane megaloblastik değişiklik görülen pronormoblast görülmektedir.
MEGALOBLASTİK ANEMİLER 6
Kemik iliğinde çekirdek lob sayısı artış hipersegmente megakaryosit görülmektedir.
MEGALOBLASTİK ANEMİLER 7
Kemik iliğinde sitoplâzma mavilikleri belirgin iri pronormoblastlar görülmektedir. Megaloblastik anemiler için tipiktir.
MEGALOBLASTİK ANEMİLER 8
Kemik iliğinde sitoplâzma mavilikleri belirgin iri pronormoblastlar, mitozda hücre ve dev stab (çomak) ve metamiyelositler görülmektedir.
MEGALOBLASTİK ANEMİLER 9
Kemik iliğinde sitoplâzma mavilikleri belirgin iri pronormoblastlar görülmektedir. Megaloblastik anemiler için tipiktir.
MEGALOBLASTİK ANEMİLER 10
Kemik iliğinde eritrositer seri hiperplazisi, iri çomak nötrofiller, eozinofil artışı ve geç normoblastlarda lobulasyon görülmektedir.
MEGALOBLASTİK ANEMİLER 11
Kemik iliğinde geç normoblastta lobulasyon ve howell-jolly cisimcikleri görülmektedir.
MEGALOBLASTİK ANEMİLER 12
Kemik iliğinde eritrositer seri artışı ve normoblastta mitoz görülmektedir.
MEGALOBLASTİK ANEMİLER 13
Kemik iliğinde eritrositer seri hiperplazisi, mitoz, iri metamiyelosit, geç normoblastta lobulasyon görülmektedir.
MEGALOBLASTİK ANEMİLER 14
Kemik iliğinde ortokromatofilik eritroblastta tomurcuk şeklinde çekirdek, iri metamiyelosit ve çomaklar görülmektedir.
MEGALOBLASTİK ANEMİLER 15
Kemik iliğinde pronormoblastlarda artış, geç normoblastlarda çekirdek-sitoplâzma arasında olgunlaşma uyumsuzluğu ve lobulasyon görülmektedir.
MEGALOBLASTİK ANEMİLER 16
Kemik iliğinde pronormoblastlarda artış, geç normoblastlarda çekirdek-sitoplâzma arasında olgunlaşma uyumsuzluğu ve lobulasyon görülmektedir.
MEGALOBLASTİK ANEMİLER 17
Kemik iliğinde pronormoblastlarda artış, geç normoblastlarda çekirdek-sitoplâzma arasında olgunlaşma uyumsuzluğu ve lobulasyon görülmektedir.