HEMATOLOJİ ATLASI
ORAK HÜCRELİ ANEMİ
  • Periferik yaymada normokrom normositer anemi, orak şeklinde eritrositler, dalak fonksiyonlarının bozulmasına bağlı eritrositlerde bazofilik noktalanma ve Howell-Jolly cisimcikleri görülebilir.
  • Hastalarda anemi eritrosit yaşam süresi kısalmasına bağlıdır. Lökositoz; genellikle >20000/ml olarak bulunur.
  • Otosplenektomili hastalarda çoğunluğu normoblastlardan oluşan lökositoz dikkat çeker.
  • Trombosit sayısı normal, aspleni durumunda trombositoz, aplastik kriz ve folat eksikliğinde trombositopeni olabilir
ORAK HÜCRELİ ANEMİ 1
Periferik yaymada polikromazik, hedef hücre ve orak şeklinde eritrositler görülmektedir.
ORAK HÜCRELİ ANEMİ 2
Periferik yaymada polikromazik ve orak şeklinde eritrositler görülmektedir.
ORAK HÜCRELİ ANEMİ 3
Periferik yaymada polikromazik ve orak şeklinde eritrositler görülmektedir. Orak şeklindeki eritrositler ile eliptositler bazen karışabilir. Eliptosit şeklindeki eritrositlerin uçları yuvarlak iken, eliptositlere benzeyen orak eritrositlerin uçları sivridir.
ORAK HÜCRELİ ANEMİ 4
Periferik yaymada polikromazik ve orak şeklinde eritrositler görülmektedir.
ORAK HÜCRELİ ANEMİ 5
Periferik yaymada polikromazik ve orak şeklinde eritrositler görülmektedir.
ORAK HÜCRELİ ANEMİ 6
Periferik yaymada polikromazik ve orak şeklinde eritrositler görülmektedir.
ORAK HÜCRELİ ANEMİ 7
Periferik yaymada polikromazik ve orak şeklinde eritrositler görülmektedir.