HEMATOLOJİ ATLASI
OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ
  • Eritrositlerde sferositoz, polikromazi dikkati çeker.
  • Hemolizin şiddetine bağlı olarak çekirdekli eritrositler görülebilir.
  • Ilımlı lökositoz ve trombositoz görülebilir.
  • Hemoliz şiddetli ise eritrositlerde polikromazi artmıştır. Polikromazik eritrositler indirek olarak retikülositozun göstergesi sayılabilir.
  • En sık herediter sferositozun periferik yayması ile karışır. Klinik olarak rahatlıkla ayırt edilebilir. Herediter sferositozda hastalık çocukluktan itibaren vardır.
OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ 1
Periferik kan yaymasında eritrositlerde polikromazi, sferositoz ve çekirdekli eritrositler görülmektedir.
OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ 2
Hemolize bağlı retikülositoz görülmektedir.
OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ 3
Periferik yaymada sferositik eritrositler, monositte eritrosit fagositozu, çekirdekli eritrosit görülmektedir.
OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİLİ HASTANIN KEMİK İLİĞİNDE LENFOMA TUTULUMU
Kemik iliğinde eritrositer seri ve olgun görünümlü lenfositlerde artış dikkati çekmektedir.
OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİLİ HASTANIN KEMİK İLİĞİNDE LENFOMA TUTULUMU
Kemik iliğinde eritrositer seri ve olgun görünümlü lenfositlerde artış dikkati çekmektedir.
OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİLİ HASTANIN KEMİK İLİĞİNDE LENFOMA TUTULUMU
Kemik iliğinde eritrositer seri ve olgun görünümlü lenfositlerde artış dikkati çekmektedir.
OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ 8
Hastanın kemik iliğinde lenfoma tutulumuna bağlı tek tip olgun görünümlü lenfositlerde artış dikkati çekmektedir.
OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ
Hastanın periferik yaymasında küre şeklinde sferositler ve retikülositozun dolaylı göstergesi olarak polikromazi görülmektedir.
OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİLİ HASTANIN KEMİK İLİĞİNDE LENFOMA TUTULUMU
Kemik iliğinde eritrositer seri ve olgun görünümlü lenfositlerde artış dikkati çekmektedir.