HEMATOLOJİ ATLASI
POLİSİTEMİ VERA
  • Hastalarda hemoglobin, hematokrit (Hct), eritrosit sayısı yüksektir. Hb 18–24 g/dL arasında değişir. Hematokritin normal üst sınırları kadınlarda >%48, erkeklerde >%51’dir. Hastalarda hematokrit, kadınlarda >%56, erkeklerde >%60 ise mutlak eritrositozdur.
  • Çoğunluğu olgun nötrofillerden oluşan ılımlı lökositoz, bazofili, eozinofili ve trombositoz mevcuttur.
  • Trombosit sayısı genellikle 500000/mikrolt üzerinde bulunur.
  • Periferik yaymadaeritrosit morfolojisinde belirgin anizositoz, poikilositoz, çekirdekli ve gözyaşı damlası şeklinde eritrositler polisitemia vera dışında miyelofibrozisi düşündürür. Hastalığın ileri dönemlerinde miyelofibrozise dönüşüm olduğu için sıklıkla görülür.
  • Dev trombositler veya megakaryosit parçacıkları özellikle miyelofibrozise dönüşüm sırasında sıklıkla mevcuttur.
  • Hastalarda sık olarak hidroksiürea kullanıldığı için ilaca bağlı eritrositlerde makrositoz, nötrofillerde hipersegmentasyon görülür.
  • Hastalar ilk geldiklerinde yüz görünümleri artmış eritrosit kütlesi nedeniyle koyu kırmızı renkli, yani pleotoriktir.
POLİSİTEMİA VERA 2
Periferik yaymada nötrofili, eozinofil görülmektedir.
POLİSİTEMİA VERA 1
Periferik yaymada trombosit kümesi, nötrofili ve bazofil görülmektedir.
POLİSİTEMİA VERA 3
Periferik yaymada çekirdekli eritrosit, nötrofil, iri trombosit görülmektedir.
POLİSİTEMİA VERA 4
Periferik yaymada nötrofili ve bazofili görülmektedir.
POLİSİTEMİA VERA 5
Periferik yaymada lökositoza, nötrofili ve bazofil görülmektedir.
POLİSİTEMİA VERA 6
Periferik yaymada lökositoz, nötrofili, trombositoz, bazofil ve monosit görülmektedir.
POLİSİTEMİA VERA 7
Periferik kan yaymasında lökosit alkalen fosfataz (lap) boyası, hücrelerde lap skoru artışına bağlı koyu boyanma dikkati çekmektedir. Lökomoid reaksiyonlarda lap skoru artarken, kronik miyelositer lösemide azalır.
POLİSİTEMİA VERA 8
Eritrosit kitlesinin artışına bağlı hastada pleotorik yüz görünümü görülmektedir.
POLİSİTEMİA VERA 9
Periferik yaymada çekirdekli eritrosit, trombosit kümesi ve nötrofil görülmektedir.
POLİSİTEMİA VERA 10
Polisitemia vera, periferik yaymada nötrofili, eozinofil ve nötrofillerde hidroksiürea kullanımına bağlı hipersegmentasyon görülmektedir.
POLİSİTEMİA VERA 11
Periferik yaymada post polisitemik miyelofibrozise bağlı çekirdekli eritrositler, hidroksiürea kullanımına bağlı nötrofilde hipergementasyon görülmektedir.
POLİSİTEMİA VERA 12
Post polisitemik miyelofibrozis, periferik yaymada çekirdekli eritrositler, miyeloblast, hidroksiüreaya bağlı nötrofilde hipergementasyon görülmektedir.