HEMATOLOJİ ATLASI
TALASEMİLER
  • Periferik yaymada hedef hücreleri, mikrositoz, anizositoz, poikilositoz, bazofilik noktalanma, Howell-Jolly cisimcikleri, polikromazi ve normoblastlar görülebilir.
  • Splenektomili hastalarda çekirdekli eritrositlerin artmasına bağlı lökositoz dikkat çeker. Lökosit sayısı karakteristik olarak artar.
  • Trombositler normaldir.
  • Kemik iliğinde eritrositer seri hiperplazisi dikkati çeker ve demir depoları artmıştır.
TALASEMİ MİNÖR
Periferik yaymada hipokrom mikrositer, polikromazik, bazofilik noktalanma ve hedef tahtası görünümünde eritrositler dikkati çekmektedir.
TALASEMİ MAJOR
Periferik yaymada çekirdekli ve hedef tahtası şeklinde eritrositler görülmektedir.
TALASEMİ MAJOR
Splenektomili hastanın periferik kan yaymasında eritrositlerde howell jolly cisimcikleri ve çekirdekli ve hedef tahtası şeklinde eritrositler görülmektedir.
TALASEMİ MAJOR
Splenektomili hastanın periferik kan yaymasında çekirdekli eritrositler ve hedef eritrositler görülmektedir.
TALASEMİ MİNÖR
Periferik yaymada hipokrom mikrositer ve hedef tahtası görünümünde eritrositler görülmektedir.
TALASEMİ MAJOR
Splenektomili hastanın periferik kan yaymasında çekirdekli eritrositler, hipokromi, anizositoz, poikilositoz ve hedef eritrositler görülmektedir. Bu hastalarda çekirdekli eritrositler kan sayımlarında yalancı lökositoza neden olmaktadır.
TALASEMİ MAJOR
Hastanın kemik iliğinde kronik hemolize bağlı eritrositer serinin hiperplazisi görülmektedir.
TALASEMİ MAJOR
Splenektomili hastanın periferik kan yaymasında çekirdekli eritrositler, hipokromi, anizositoz, poikilositoz, sferositler ve hedef eritrositler görülmektedir.
TALASEMİ MAJOR
Splenektomili hastanın periferik kan yaymasında çekirdekli eritrositler, hipokromi, anizositoz, poikilositoz, sferositler ve hedef eritrositler görülmektedir.
TALASEMİ MAJOR
Splenektomili hastanın periferik kan yaymasında çekirdekli eritrositler, hipokromi, anizositoz, poikilositoz ve hedef eritrositler görülmektedir. Bu hastalarda çekirdekli eritrositler kan sayımlarında yalancı lökositoza neden olmaktadır.