HEMATOLOJİ ATLASI
TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA
  • Mikroanjiopatik hemolitik anemilerin en belirgin periferik yayma bulgusu parçalanmış (fragmente) eritrositlerdir.
  • Değişik şekillerdeki bu eritrositler genel olarak şiştosit olarak adlandırılır. Asker miğferi şeklinde eritrositler en tipik olanlarıdır.
  • Hemolizin bulgusu olarak polikromazik eritrositler görülür.
  • Periferik yaymada trombositopeni, iri trombositler ve çekirdekli eritrositler görülebilir. Bu bulgular tüm mikroanjiyopatik hemolitik anemilerde görülür.
TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA 3
Periferik yaymada hemolize bağlı fragmente, sferositik ve polikromazik eritrositler görülmektedir.
TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA 1
Periferik kan yaymasında hemolize bağlı fragmente eritrositler ve iri trombositler görülmektedir.
TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA 2
Periferik yaymada hemolize bağlı fragmente eritrositler ve iri trombositler görülmektedir.