HEMATOLOJİ ATLASI
PAROKSİSMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOBİNÜRİ
  • Periferik kan yaymasında eritrositlerde hemolize bağlı sferositoz, polikromazi ve trombozlara bağlı fragmantasyon izlenir.
  • Kemik iliği genellikle hipersellüler olmakla birlikte aplastik anemi gelişenlerde hipoplazikte olabilir.
  • Kemik iliği biopsisinde eritroid hiperplazi dikkati çeker.
  • Demir deposu genellikle azalmış veya yoktur.
PAROKSİSMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOBİNÜRİ 4
Retikülosit boyanmasında retikülositoz görülmektedir.
PAROKSİSMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOBİNÜRİ 3
Periferik yaymada eritrositlerde hipokromi ve polikromazi görülmektedir.
PAROKSİSMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOBİNÜRİ 2
Periferik yaymada eritrositlerde hipokromi ve polikromazi görülmektedir.
PAROKSİSMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOBİNÜRİ 1
Periferik yaymada eritrositlerde hipokromi ve polikromazi görülmektedir. Demir eksikliği ile sık karışır. Hemoliz bulguları olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Demir eksikliği olan hastamızda ldh yüksekliğinden yola çıkarak tanı koymuştuk.