HEMATOLOJİ ATLASI
BURR CELL
  • Eritrositlerin sitoplazmalarında dikensi, tırtıklı çıkıntıların olmasıdır.
  • Çıkıntılar eşit uzunluktadır.
  • Akantositten bu şekilde ayırt edilir.
  • Üremi, mikroanjiyopatik hemolitik anemilerde, piruvat kinaz eksikliklerinde görülür.
BURR ERİTROSİTLER
Periferik kan yaymasında dikensi çıkıntıları olan eritrositler görülmektedir.