HEMATOLOJİ ATLASI
DAKROSİT
  • Eritrositlerin gözyaşı damlamasına benzemesidir.
  • Özellikle miyelofibrozis için tipiktir.
  • Kemik iliğindeki fibrin liflerine eritrositlerin çarpması ile meydana gelir.
DAKROSİT, GÖZYAŞI DAMLASI ERİTROSİTLER
Miyelofibrozisli hastanın periferik yaymasında dakrositler görülmektedir.