HEMATOLOJİ ATLASI
HEDEF (TARGET) ŞEKLİNDE ERİTROSİTLER
  • Hedef tahtası şeklinde görülen (target cell) eritrositlerin solukluğu artmış, ortasında nokta şeklinde boyanmış alanları mevcuttur.
  • Talasemiler, HbC, kronik karaciğer hastalıkları, splenektomili hastalarda, demir eksikliği anemisi ve orak hücreli anemide görülür.
1.TALASEMİ MAJOR, HEDEF HÜCRE
Periferik kan yaymasında hedef tahtası şeklinde görülen eritrositler görülmektedir.
2.TALASEMİ MAJOR, HEDEF HÜCRE
Periferik kan yaymasında hedef tahtası şeklinde görülen eritrositler görülmektedir.