HEMATOLOJİ ATLASI
HİPOKROMİ VE MİKROSİTER ERİTROSİTLER
 • Eritrositlerin hemoglobin içeriğinin azalması sonucu meydana gelir. Eritrositlerin ortasındaki soluk alan artmıştır. Normalde eritrosit çapının 1/3’ü kadardır.
 • Soluk alan eritrosit çapının ½’i olunca + hipokromi, 2/3 olunca ++ hipokromi, ¾’ü olunca +++ hipokromi, sadece eritrosit kenarı boyanınca ++++ hipokromi (anülosit) olarak değerlendirilir.
 • Hipokromik eritrositler;
 • Demir eksikliği anemisi
 • Talasemiler
 • Kronik hastalık anemileri
 • Sideroblastik anemilerde görülür.
 • MİKROSİTİK ERİTROSİTLER
 • Eritrosit çapının 8 mikron’dan daha küçük olmasıdır.
 • Sıklıkla hipokrom-mikrositer eritrositler birlikte görülür.
 • Hipokromik eritrositler;
 • Demir eksikliği anemisi
 • Talasemi minör
 • Kronik hastalık anemileri
 • Kurşun zehirlenmesi
 • Sideroblastik anemilerde görülür.
1. DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ
Periferik yaymada hipokromik ve mikrositer eritrositler, ortada bazofil görülmektedir.
2. TALASEMİ MİNÖR
Periferik kan yaymasında hipokrom ve hedef hücre görünümünde eritrositler görülmektedir.
3. HbH HASTALIĞI
Periferik kan yaymasında eritrositlerde hipokromi, hedef tahtası görünümünde, anizositoz ve poikilositoz görülmektedir.
4. TALASEMİ MİNÖR
Periferik kan yaymasında eritrositlerde hipokromi, mikrositoz ve hedef tahtası (target cell) görünümü mevcuttur.