HEMATOLOJİ ATLASI
KABOT HALKASI
  • Eritrositlerde koyu mavi-pembe renkli, sıfır veya sekiz rakamları şeklinde görülen çekirdek artıklarıdır.
  • Kitaplarda sıklıkla megaloblastik anemilerde görüldüğü belirtilse de, miyelodisplastik sendromlar, kronik miyeloproliferatif hastalıklar, lösemiler, kısacası kemik iliğinin stersli olduğu tüm kan hastalıklarında görülebilir.
1. KABOT HALKASI
Esansiyel trombositoz olan hastanın periferik yaymasında eritrositler içinde kabot halkası görülmektedir.
2. KABOT HALKASI
Periferik yaymasında eritrositler içinde kabot halkası görülmektedir.
3. KABOT HALKASI
Miyelofibrozisli hastanın periferik yaymasında eritrositlerde kabot halkası, dakrositler, anizositoz ve poikilositoz görülmektedir.
Cabot halkasının binbir yüzü
Multipl miyelom, akut miyeloblastik lösemi, otoimmün hemolitik anemi ve miyelofibrozisli hastaların periferik kan yaymalarında cabot halkası.
Hazırlayan : Prof. Dr. İsmet AYDOĞDU