HEMATOLOJİ ATLASI
KÜRE (SFEROSİT) ERİTROSİTLER
  • Normal eritrosit çapına göre, küçük, ortalarındaki solukluğun kaybolduğu alyuvarlardır.
  • Sferositik eritrositler aşağıdaki hastalıklarda sıklıkla görülür.
  • Herediter sferositoz
  • Otoimmün hemolitik anemiler
  • Yanıklar
  • Paroksismal noktürnal hemoglobinüri
2. OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ
Periferik kan yaymasında küre (sferositik) ve polikromazik eritrositler görülmektedir.
1.HEREDİTER SFEROSİTOZ,
Periferik kan yaymasında küre (sferositik) eritrositler görülmektedir.