HEMATOLOJİ ATLASI
ORAK HÜCRE (ERİTROSİTLER)
  • Periferik kan yaymasında orak şeklinde eritrositlerin görülmesidir.
  • Eritrositlerin hemoglobinlerinin oksijensiz ortamda katılaşmasıyla eritrositler orak şeklini almıştır.
  • Orak şeklindeki eritrositlerin tanınması kolaydır. Düz şekilde olanlar bazen eliptositlerle karışabilir. Ayırımı için eritrositlerin uçlarına bakılmalıdır. Eliptositlerin uçları yuvarlak iken, orak şeklinde olan eritrositlerin uçları sivridir.
  • Hemglobin S ve C’nin birlikte olduğu hastalarda periferik kan yaymasında hem hedef, hem de orak şeklinde eritrositler birlikte görülür.
1. HbSC HASTALIĞI
Hastanın periferik kan yaymasında orak ve hedef tahtası şeklinde eritrositlergörülmektedir.