HEMATOLOJİ ATLASI
POLİKROMAZİ
  • Eritrositlerin bazofilik boyanmasıdır.
  • Retikülosit artışının indirek göstergesidir.
  • Hemolitik anemilerde ve anemi tedavisine cevapta görülür.
1. MİYELOFİBROZİS
Eritrositlerde polikromazi, gözyaşı damlası görünümü ve bazofilik noktalanma görülmektedir.
2. OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ
Periferik yaymada sferositik ve polikromazik eritrositler görmektedir.