HEMATOLOJİ ATLASI
ŞİSTOSİT
  • Trombotik mikroanjiyopatilerde damar içinde parçalanan eritrositlere denir.
  • Damar içindeki trombosit kümeleri veya fibrin kümelerine çarpıp parçalanan eritrositlerdir. Eritrositler değişik şekillerde görülür.
  • Miğfer şeklinde görülen eritrositler en tipiğidir.
  • Trombotik trombositik purpura, yaygın damariçi pıhtılaşmasında ve diğer trombotik mikroanjiyopatilerde görülür.
1. ŞİŞTOSİT
Trombotik trombositik purpuralı hastanın periferik kan yaymasında şiştositler görülmektedir.