HEMATOLOJİ ATLASI
MEME KANSERİ
  • Kemik iliğine çeşitli kanser metastazları görülmektedir. En sık meme, prostat ve akciğer kanserlerinde görülmektedir.
  • Hastalarda kemik ağrısı, sedimantasyon artışı olduğu için sıklıkla multipl miyelom tanısı düşünülerek sevk edilmektedir. Kemik iliği metastazlarında alkalen fosfataz yüksekliği dikkati çekmektedir. Özellikle osteoblastik aktivitenin yüksek olduğu meme ve prostat kanserinde tipiktir.
  • Kemik iliği aspirasyonu sekonder fibrozis nedeniyle zordur ve yeterli ilik bazen gelmeyebilir.
  • En tipik kemik iliği bulgusu kanser hücrelerinin mikroskopla bakıldığında öbekler halinde görülmesidir. O nedenle kanser metastazı düşünüldüğünde küçük büyütmeyle bakmaya başlamak en doğrusudur. Büyük büyütmede kromatin ağı ince, birbirine yapışık ve çekirdekçikleri mavi renkli hücreler görülür.
  • Malin melanomda sitoplâzmalarında siyah granüller, müsin sekrete eden tümörlerde ise sitoplâzma kırmızı renkte görülür. Küçük hücreli akciğer kanserlerinde hücreler lenfoma veya lenfoblastlarla karışabilir. Hücreler genellikle lenfoma ve akut lenfoblastik lösemilerde olduğu gibi tüm kemik iliği alanlarına dağılmış olabilir. Öbek şeklinde ve birbirine yapışık olmayabilir.
  • Kanserlerin deri ve lenf nodu metastazlarında da ince iğne aspirasyonu yapıldığında aynı kemik iliği bulguları görülür.
1. MEME KANSERİ
Kemik iliğinde öbek oluşturmuş kanser hücreleri görülmektedir.
2. MEME KANSERİ
Kemik liği aspirasyonunda kemik iliği metastazına bağlı öbek ler oluşturmuş kanser hücreleri görülmektedir.
3. MEME KANSERİ
Kemik iliğine kanser metastazı görülmektedir.
4. MEME KANSERİ
Kemik iliğinde kromatin ağı ince ve birbirine yapışık kanser hücreleri görülmektedir.
5. MEME KANSERİ
Kemik iliği metastazına bağlı kanser hücreleri görülmektedir.
6. MEME KANSERİ
Kemik iliğinde sitoplâzması mavi, bazofilik çekirdekçiği olan kanser hücreleri görülmektedir.
7. MEME KANSERİ
Kemik iliğinde metastatik kanser hücreleri görülmektedir.
8. MEME KANSERİ
Deri metastazı, malin yara aspirasyonunda metastatik kanser hücreleri görülmektedir.
9. MEME KANSERİNİN DERİ METASTAZI
Derideki lezyondan alınan aspirasyonda metastatik kanser hücreleri görülmektedir.