HEMATOLOJİ ATLASI
AKCİĞER KANSERİ
  • Kemik iliğine çeşitli kanser metastazları görülmektedir. En sık meme, prostat ve akciğer kanserlerinde görülmektedir.
  • Hastalarda kemik ağrısı, sedimantasyon artışı olduğu için sıklıkla multipl miyelom tanısı düşünülerek sevk edilmektedir. Kemik iliği metastazlarında alkalen fosfataz yüksekliği dikkati çekmektedir. Özellikle osteoblastik aktivitenin yüksek olduğu meme ve prostat kanserinde tipiktir.
  • Kemik iliği aspirasyonu sekonder fibrozis nedeniyle zordur ve yeterli ilik bazen gelmeyebilir.
  • En tipik kemik iliği bulgusu kanser hücrelerinin mikroskopla bakıldığında öbekler halinde görülmesidir. O nedenle kanser metastazı düşünüldüğünde küçük büyütmeyle bakmaya başlamak en doğrusudur. Büyük büyütmede kromatin ağı ince, birbirine yapışık ve çekirdekçikleri mavi renkli hücreler görülür.
  • Malin melanomda sitoplâzmalarında siyah granüller, müsin sekrete eden tümörlerde ise sitoplâzma kırmızı renkte görülür. Küçük hücreli akciğer kanserlerinde hücreler lenfoma veya lenfoblastlarla karışabilir. Hücreler genellikle lenfoma ve akut lenfoblastik lösemilerde olduğu gibi tüm kemik iliği alanlarına dağılmış olabilir. Öbek şeklinde ve birbirine yapışık olmayabilir.
  • Kanserlerin deri ve lenf nodu metastazlarında da ince iğne aspirasyonu yapıldığında aynı kemik iliği bulguları görülür.
AKCİĞER KANSERİ
Lenf bezi metastazı, boyun bölgesindeki lenf nodundan yapılan aspirasyonda birbirine yapışık kanser hücreleri görülmektedir.
KÜÇÜK HÜCRELERİ AKCİĞER KANSERİ
Kemik iliğinde tek tip, sitoplâzması dar, kromatin ağı ince ve hepsi mitoza girmiş gibi görünümleri olan kanser hücreleri görülmektedir.
AKCİĞER KANSERİ
Kemik iliği metastazı, hastanın periferik kan yaymasında miyelofitizik anemi bulguları mevcuttu.
AKCİĞER KANSERİ
Miyelofitizik anemi, periferik yaymada normoblast ve trombositopeni görülmektedir. Hastanın kemik iliğinde kanser metastazı mevcuttu.
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ
Kemik iliği metastazı.