HEMATOLOJİ ATLASI
TİROİD FOLLİKÜLER HÜCRELİ KANSERİ METASTAZI
  • Kemik iliğine çeşitli kanser metastazları görülmektedir. En sık meme, prostat ve akciğer kanserlerinde görülmektedir.
  • Hastalarda kemik ağrısı, sedimantasyon artışı olduğu için sıklıkla multipl miyelom tanısı düşünülerek sevk edilmektedir. Kemik iliği metastazlarında alkalen fosfataz yüksekliği dikkati çekmektedir. Özellikle osteoblastik aktivitenin yüksek olduğu meme ve prostat kanserinde tipiktir.
  • Kemik iliği aspirasyonu sekonder fibrozis nedeniyle zordur ve yeterli ilik bazen gelmeyebilir.
  • En tipik kemik iliği bulgusu kanser hücrelerinin mikroskopla bakıldığında öbekler halinde görülmesidir. O nedenle kanser metastazı düşünüldüğünde küçük büyütmeyle bakmaya başlamak en doğrusudur. Büyük büyütmede kromatin ağı ince, birbirine yapışık ve çekirdekçikleri mavi renkli hücreler görülür.
  • Malin melanomda sitoplâzmalarında siyah granüller, müsin sekrete eden tümörlerde ise sitoplâzma kırmızı renkte görülür. Küçük hücreli akciğer kanserlerinde hücreler lenfoma veya lenfoblastlarla karışabilir. Hücreler genellikle lenfoma ve akut lenfoblastik lösemilerde olduğu gibi tüm kemik iliği alanlarına dağılmış olabilir. Öbek şeklinde ve birbirine yapışık olmayabilir.
  • Kanserlerin deri ve lenf nodu metastazlarında da ince iğne aspirasyonu yapıldığında aynı kemik iliği bulguları görülür.
TİROİD FOLLİKÜLER HÜCRELİ KANSERİ METASTAZI
Kitle aspirasyonunda metastatik kanser hücreleri görülmektedir.