HEMATOLOJİ ATLASI
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
 • Tanı periferik kanda tipik blastların görülmesine dayanır. Ancak her hastada perifer kanda lösemik hücre bulunmayabilir. Bu duruma alösemik lösemi denir. Bu durumda tanı kemik iliği incelemesinde blast artışı ile konur.
 • Periferik yaymada blast morfolojisi bazen kemik iliğinden farklı olabilir. Bu nedenle kemik iliği blast morfolojisi görülmeden morfolojik sınıflama yapılmamalıdır.
 • Blastların sitoplâzmasında Auer çubuğu (lizozomlar içinde azurofilik granüller) olması patognomoniktir. Tüm akut miyeloblastik lösemi olgusunda görülmez. En sık akut miyeloblastik, miyelomonositer ve promiyelositer lösemilerde görülür.
 • Akut promiyelositer lösemi olgularındaki bol iri granüllü ve auer çubuğu olan hücrelere “fagot hücreleri” denilir.
 • Periferik yaymada trombositopeni sıklıkla görülür.
 • Çekirdekli eritrositler ve retikülositopeni görülebilir.
 • Kemik iliği aspirasyonu genellikle hipersellülerdir ve blastik hücrelerle infiltredir.
 • Blast sayısı tanı için % 20’nin üzerinde olmalıdır. Blast sayısı %5-19 arasında ise miyelodisplastik sendrom düşünülmelidir.
 • Bazı hastalarda nadiren kemik iliği hiposellüler olabilir ancak ancak bunlarda da blast oranı yüksektir. Hiposellülarite durumda tanı güç olabilir ve daha belirgin olan morfolojik yapıya göre konur. Ancak sitogenetik ve immünfenotipik analizler ile morfolojik tanı doğrulanmalıdır.
 • AML-M7 hastalarında kemik iliği aspirasyonu gelmeyebilir.
 • Histokimyasal boyalar lösemik hücreleri belirlemek ve morfolojik tanıya yardımcı olmak için kullanılır.
 • Başlıca iki tip sitokimyasal boya kullanılır. 1-enzimatik (peroksidaz ve esteraz; kloroasetat esteraz ve nonspesifik esteraz), 2-non-enzimatik (sudan black ve periodik asit).
 • Peroksidaz ve esteraz tanı ve morfolojik sınıflamayı doğrulamak için kullanılır.
 • Peroksidaz pozitifliği akut miyeloblastik lösemi için önemlidir.
 • Esteraz boyası peroksidaz boyası negatif akut miyeloblastik lösemi olgularında yardımcıdır. Peroksidaz ve esteraz negatifliği akut miyeloblastik olgusu olmadığını göstermez.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Hastanın gözünde subkonjiktival kanama görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Hastada deri tutulumu görülmektedir. En sık ekstameduller tutulum akut monoblastik lösemide görülür.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Hastanın kemik iliğinde çekirdekçikleri net olarak seçilebilen ve kromatin ağı ince miyeloblastlar görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Hastanın kemik iliğinde çekirdekçikleri net olarak seçilebilen ve kromatin ağı ince miyeloblastlar görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Miyeloblastlarda yalancı çekirdekçikler görülmektedir. Bu görünümün blastların kıvrımı dolayısı ile oluştuğu ve aml m1 hastalığında tipik olduğu bilinmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Ortadaki miyeloblastda yalancı çekirdekçik görülmektedir. Bu görünümün blastların kıvrımı dolayısı ile oluştuğu ve gerçek çekirdekçik olmadığı bilinmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Aml m2 hastasının periferik kan yaymasında blastlar, blastın sitoplâzmasında auer rod görülmektedir. Auer rod 1906 yılında tıp öğrencisi john auer tarafından bulunmuştur. Blastın miyeloblast olduğunu gösteren en kesin morfolojik bulgudur.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Aml m2 hastasının periferik kan yaymasında blastlar, blastın sitoplâzmasında auer rod görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Aml m2 hastasının periferik kan yaymasında blastlar, blastın sitoplâzmasında auer rod görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Aml m2 hastasının periferik kan yaymasında blastın sitoplâzmasında auer rod görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Aml m2 hastasının kemik iliğinde çekirdekçikleri net olarak seçilebilen, kromatin ağı ince ve sitoplâzmalarında kırmızı renkli auer çubukları olan blastlar görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Aml m2 hastasının periferik kan yaymasında çekirdekçikleri net olarak seçilebilen, kromatin ağı ince ve sitoplâzmasında kırmızı renkli auer çubuğu olan blastlar görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Aml m2 hastasının kemik iliğindeki blastın sitoplâzmasında iki adet, kırmızı renkli ve birbirine parelel yerleşmiş auer çubukları görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Hastanın kemik iliğindeki sağ dıştaki blastın sitoplâzmasında yalancı nukleolus, altındaki blastın sitoplâzmasında ise kırmızı renkli auer çubuğu görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Periferik kan yaymasında kıvrımlı çekirdeği olan blastlar görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Sitoplazmalarında vaküoller olan blastlar, ortaüstteki blasın sitoplazmasında auer çubuğu görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Aml m5b, periferik kan yaymasında miyeloblast ve olgun görünümlü monosite benzeyen, çekirdekleri kıvrımlı monoblastlar görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Periferik yaymada lökositoz, miyeloblastlar, miyelositler ve olgun nötrofiller görülmektedir. Hastada lökositoz ve dalak büyüklüğü mevcuttu.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Periferik yaymada lökositoz, miyeloblastlar, miyelositler ve olgun nötrofiller görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Kemik iliğinde bol granüllü miyelositler, promiyelositler, miyeloblastlar ve monositler görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Aml m5b, periferik yaymada olgun monositlere benzeyen monoblastlar görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Aml m5a, periferik yaymada kıvrımlı çekirdekleri olan monoblastlar görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Aml m5a, periferik yaymada kıvrımlı çekirdekleri olan monoblastlar görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Aml m5b, periferik yaymada olgun monositlere benzeyen monoblastlar görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Aml m5a, periferik yaymada kıvrımlı çekirdekleri olan monoblastlar görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Aml m5a, periferik yaymada kıvrımlı çekirdekleri olan monoblastlar görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Monoblastın sitoplâzmasında auer çubuğu görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Aml m5b, periferik yaymada olgun monositlere benzeyen monoblastlar görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Aml m5a, kemik iliğinde kıvrımlı çekirdekleri olan monoblastlar görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Aml m5b, periferik yaymada olgun monositlere benzeyen monoblastlar görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Aml m5a, kemik iliğinde kıvrımlı ve kromatin ağı ince çekirdekleri olan monoblastlar görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Aml m5a, periferik yaymada lökositoz ve olgun monosit görünümlü monoblastlar görülmektedir. Akut moboblastik lösemi hastalarında lökositoz, splenomegali ve dişeti hiperplazisi tipiktir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Hastanın dişetinde hiperplazi görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Kemik iliğinde auer çubukları içeren promiyelositler (fagot hücreleri) görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Kemik iliğinde bol granüllü ve auer çubukları içeren promiyelositler görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Kemik iliğinde bol granüllü promiyelositler görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Kemik iliğinde bol granüllü ve auer çubukları içeren promiyelositler (fagot hücreleri) görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Kemik iliğinde bol granülleri ve auer çubukları içeren promiyelositler (fagot hücreleri) görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Kemik iliğinde bol granüllü ve auer çubukları içeren promiyelositler (fagot hücreleri) görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Kemik iliğinde bol granüllü promiyelositler görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Ortadaki promiyelositin çekirdeğinde bol miktarda granül ve auer çubuğu görülmektedir bu hücreler fagot hücresi olarak isimlendirilmektedir. Akut promiyelositer lösemi için tipiktir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Periferik kan yaymasında bol granüllü promiyelositler görülmektedir. Akut promiyelositer lösemide pansitopeni daha sık görülür. Pansitopeni ve yaygın deri ve mukoza kanamaları ile gelen hastalarda akla gelmelidir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Mikrogranüler varyant genellikle lökositozla gelir. Akut monoblastik lösemi ile karışır. Morfolojik olarak dikkatli bakılınca kolayca ayırt edilebilir. Akut monoblastik lösemideki gibi kıvrımlı olan promiyelositlerin dikkatli bakıldığında iki loblu olduğu görülür. Morfolojik olarak bu şekilde akut monoblastik lösemiden ayırt edilebilir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Kemik iliğinde normoblastlar ve miyeloblastlar görülmektedir. Tanı için tüm hücrelerin >%50’si eritroid seri, eritrositer seri dışı hücrelerin ise %20’den fazlasının miyeloblast olması gerekir. Eritroblastlar pas boyası ile boyanabilir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Periferik kan yaymasında çekirdekli eritroblastlar ve miyeloblast görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Blastların sudan black boyası ile kuvvetli olarak boyandığı görülmektedir. Miyeloblastlar peroksidaz ve sudan black boyası ile boyanır. Kendi deneyimime göre sudan black boyası ile daha kolay boyanmaktadır. Peroksidaz boyası biraz daha zor olmaktadır.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Miyeloblastların sudan black boyası ile boyandığı görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Peroksidaz boyası ile boyanmış blastların çekirdekçikleri net olarak görülmektedir. Ilginç olarak blastların çekirdekçikleri bu tür boyalarla daha kolay seçilebilmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Promiyelositler sudan black boyası ile kuvvetli olarak boyanmış görünmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Miyeloblastların sudan black boyası ile boyandığı görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Miyeloblastların sudan black boyası ile boyandığı görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Sudan black boyası ile boyanmış miyeloblastlar görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Hiperlökositozla gelen akut miyeloblastik lösemili hastanın lökoaferez yaymasında blastlar görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Hiperlökositozla gelen akut miyeloblastik lösemili hastanın lökoaferez yaymasında blastlar görülmektedir.
AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİLER
Hiperlökositozla gelen akut miyeloblastik lösemili hastanın lökoaferez yaymasında blastlar görülmektedir.