HEMATOLOJİ ATLASI
ENFEKSİYOZ MONONÜKLEOZ
  • Hastaların periferik kan yaymasında sitoplâzmaları mavi, geniş, eritrositlerin etrafına yapışmış lenfositler görülür.
  • Bu lenfositler “Downey hücreleri” olarak bilinmektedir.
ENFEKSİYOZ MONONÜKLEOZ
Periferik kan yaymasında sitoplâzması geniş, mavi ve eritrositlerin etrafına yapışmış lenfosit (downey hücresi) görülmektedir.