HEMATOLOJİ ATLASI
HAİRY CELL LÖSEMİ
  • Pansitopeni, splenomegali, saç şeklinde sitoplazmik uzantıları olan büyük, mononükleer hücrelerin kan, kemik iliği ve dalakta görülmesi ile karakterizedir.
  • Hastaların %20’nde lökositoz bulunur.
  • Hastaların kemik iliğinde fibrozis olduğu için aspirasyonda kemik iliği alınamaz. Onun için kemik iliği biyopsisi gereklidir.  
  • HCL’ de neoplastik B hücreleri kronik lenfositer lösemi hücrelerinden daha büyüktür. Hücrelerin sitoplâzmaları daha geniş ve saçak şeklinde çıkıntıları mevcuttur.
  • Hücreler güçlü tartrate-rezistans izoenzim–5 asit fosfataz (TRAP) aktivitesi gösterir. TRAP pozitifliği tanı koymak için yararlıdır.  
  • B-KLL’nin aksine, HCL’ de hücreler yüksek oranda CD11c, CD25 ve CD103 eksprese ederler. B lenfosit hastalığı olduğu için CD19, CD20, yüzey İg ve plazma hücre antijeni–1 (PCA–1) pozitiftir.
HAİRY CELL LÖSEMİ
Periferik yaymada ortada sitoplâzmasında saç şeklinde çıkıntıları olan hairy cell hücresi görülmektedir.
HAİRY CELL LÖSEMİ
Periferik yaymada ortada sitoplâzmalarında saç şeklinde çıkıntıları olan hairy cell hücreleri görülmektedir.  .
HAİRY CELL LÖSEMİ
Periferik yaymada ortada sitoplâzmalarında saç şeklinde çıkıntıları olan hairy cell hücreleri görülmektedir.  .
HAİRY CELL LÖSEMİ
Periferik yaymada ortada sitoplâzmalarında saç şeklinde çıkıntıları olan hairy cell hücreleri ve çekirdekli eritrosit görülmektedir.
HAİRY CELL LÖSEMİ
Periferik yaymada ortada sitoplâzmalarında saç şeklinde çıkıntıları olan hairy cell hücreleri ve nötrofil görülmektedir.
HAİRY CELL LÖSEMİ
Periferik yaymada ortada sitoplâzmasında saç şeklinde çıkıntıları olan hairy cell hücresi görülmektedir. Hasta bir yıl boyunca dalak büyüklüğü nedeniyle araştırılmıştı. Pansitopeni, dalak büyüklüğü ve periferik yaymasında sitoplâzmasından saç şeklinde çıkıntıları olan hastalarda hairy cell lösemi akla gelmelidir.
HAİRY CELL LÖSEMİ
Periferik yaymada trap-a (tartarate rezistans asit fosfataz) boyası görülmektedir. Bu boyada hastanın iki adet prepatarı asit fosfataz boyası ile boyanır. Daha sonra bunlardan birisi tartarat ile tekrar boyanır. Eğer boya kaybolursa trap negatif, boya kalırsa trap dirençli kabul edilir. Hairy cell lösemide trap boyası pozitiftir. Yani asit fosfataz boyası hairy cell hücrelerinde tartarate dirençli olup, boyalarını kaybetmezler.
HAİRY CELL LÖSEMİ
Periferik yaymada trap-b (tartarate rezistans asit fosfataz) boyası görülmektedir. Bu boyada hastanın iki adet prepatarı asit fosfataz boyası ile boyanır. Daha sonra bunlardan birisi tartarat ile tekrar boyanır. Eğer boya kaybolursa trap negatif, boya kalırsa trap dirençli kabul edilir. Hairy cell lösemide trap boyası pozitiftir. Yani asit fosfataz boyası hairy cell hücrelerinde tartarate dirençli olup, boyalarını kaybetmezler.