HEMATOLOJİ ATLASI
HİPERSEGMENTASYON
  • Nötrofil çekirdeği segment sayısının beş veya daha fazla olmasıdır.
  • Sıklıkla megaloblastik anemilerde görülse de, özellikle kemoterapatik ilaçlar kullananlarda ve miyelodisplastik sendrom olan hastalarda görülebilir.
  • Sitostatik ilaçlardan; hidroksiürea, sitozin arabinozid, metotraksate ve 6-merkaptopürin en sık neden olur.
HİPERSEGMENTASYON
Hastanın periferik yaymasında eritrositlerde makroovalositoz, nötrofilde hipersegmentasyon dikkati çekmektedir.
HİPERSEGMENTASYON
Hastada hidroksiürea kullanımına bağlı nötrofilde hipersegmentasyon görülmektedir.
HİPERSEGMENTASYON
Hastada kemoterapiye bağlı nötrofilde hipersegmentasyon ve toksik granülasyon, görülmektedir.
HİPERSEGMENTASYON
Hydrea kullanan hastanın periferik yaymasında, ilaca bağlı hipersegmente nötrofil, ayrıca blast, monosit ve iri trombositler görülmektedir.
HİPERSEGMENTASYON
Periferik yaymada nötrofilde hipersegmentasyon görülmektedir.
HİPERSEGMENTASYON
Hastanın periferik yaymasında hipogranülasyon ve hipersegmentasyon görülmektedir.