HEMATOLOJİ ATLASI
KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ
  • Kronik lenfositer lösemi hastalarının periferik kan yaymasında en dikkat çekici bulgu lenfositozdur.
  • Lenfositler küçük, yoğun kromatinli, dar sitoplâzmalı ve tek tiptir.
  • Lökosit sayısı artmış hastalarda daha belirgin olan, yayma sırasında lenfositlerin parçalanması sonucunda meydana gelen "smaç cell'' denilen parçalanmış lenfositler görülür. Çekirdek kromatin ağı yarılmış toprak görünümü arz eder. Ancak bu görünüm diğer lenfoproliferatif hastalıklarda da görülür. Hastaların periferik kanında %15 oranında büyük, gevşek kromatine sahip, tek çekirdekçikli ve bazofilik sitoplâzmalı prolenfositler olabilir.
  • Otoimmün hemolitik anemili kronik lenfositer lösemili hastalarda sferosit ve polikromazik eritrositler dikkat çeker.
  • Tanı için periferik kanda en az 5000/ml lenfosit, kemik iliğinde ise lenfosit sayısının >% 30 olması gerekir.
  • Kemik iliği genellikle hipersellülerdir. Çekirdekli hücrelerin en az %30'u lenfositlerdir. Lenfositler morfolojik olarak periferik kandakilere benzer.
  • Kronik lenfositer lösemide kemik iliği daima tutulmuştur ve tutulum şekli önemlidir. Kemik iliği tutulumu interstisyel, nodüler (fokal), miks (nodüler + interstisyel) ve diffüz olabilir. En sık görülen kemik iliği tutulum şekli miks tiptir.
KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ
Plevra sıvısında tutuluma bağlı olgun görünümlü lenfositler görülmektedir.
KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ
Periferik yaymada olgun görünümlü ve parçalanmış lenfositler görülmektedir.
KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ
Periferik yaymada smaç cell adı verilen parçalanmış lenfositler görülmektedir.
KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ
Periferik yaymada smaç hücre adı verilen parçalanmış lenfositler,  prolenfosit artışı dikkati çekmektedir. Kll’de periferik yaymada %15 civarında prolenfosit bulunabilir. Artışı hastalığın ilerlemesini gösterir.
KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ
Periferik yaymada lenfositler ve ortasında tek çekirdekçik olan prolenfosit görülmektedir.
KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ
Periferik yaymada çekirdeklerinde yarık toprak manzarası görülen lenfositler görülmektedir. Bu görünüm lenfoproliferatif hastalıklar için tipiktir.
KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ
Periferik yaymada lenfoproliferatif hastalıklarda lenfositlerin çekirdeklerinde görülen yarık toprak görünümü dikkati çekmektedir.
KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ
Periferik kan yaymasında prolenfosit artışı, lenfositlerin çekirdeklerinde yarıklanma görülmektedir.
KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ
Periferik kanda lenfositoz ve tek çekirdekçikli prolenfositler görülmektedir.
KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ
Periferik yaymada ortada iki adet çekirdekçikleri belirgin prolenfositler görülmektedir.
KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ
Periferik yaymada lenfositoz, bol smaç cell, lökosit sayısı arttıkça smaç cell sayısıda artmaktadır.
KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ
Otoimmün hemolitik anemi,  periferik yaymada polikromazi, sferositler, lenfositler, smaç cell görülmektedir.
KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ
Periferik yaymada lenfositoz, lenfosit çekirdeklerinde yarık toprak manzarası görülmektedir.
KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ
Periferik yaymada lenfositoz, bol smaç cell, lökosit sayısı arttıkça smaç cell sayısıda artmaktadır.
KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ
Kemik iliğinin diffüz olarak olgun lenfositlerle tutulumu görülmektedir.
KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ
Kemik iliğinin diffüz olarak olgun lenfositlerle tutulumu görülmektedir.
KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ
Kemik iliğinin diffüz olarak olgun lenfositlerle tutulumu görülmektedir.
KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ
Kemik iliğinin diffüz olarak olgun lenfositlerle tutulumu görülmektedir.
KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ
Kemik iliğinin intertisyel olarak olgun lenfositlerle tutulumu görülmektedir.
KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ
Kemik iliğinin diffüz olarak olgun lenfositlerle tutulumu görülmektedir. Lenfositlerin çekirdeklerinde yarık toprak manzarası görülmektedir.
KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ
Kemik iliğinin diffüz olarak olgun lenfositlerle tutulumu görülmektedir. Lenfositlerin çekirdeklerinde yarık toprak manzarası görülmektedir.