HEMATOLOJİ ATLASI
LENFOMALAR
HODGKİN LENFOMA
Lenfoproliferatif hastalıklarda en sık görülen muayene bulgusu lenfadenopatilerdir. Lenfomalarda lenfadenopatiler yumuşak, lastik kıvamında ve ağrısızdır. Hastanın boyunda büyük bir kitle görülmektedir. Tedavi ile kitlesi kaybolmuştu.
HODGKİN DIŞI LENFOMA
T hücreli anaplastik lenfoması olan hastanın derisinde lenfoma tutulumuna ait kitle görülmektedir.
HODGKİN DIŞI LENFOMA
T hücreli anaplastik lenfoması olan hastanın derisinde lenfoma tutulumuna ait kitle görülmektedir.
HODGKİN DIŞI LENFOMA
Büyük b hücreli lenfoması olan hastanın derisinde lenfoma tutulumuna ait kitle görülmektedir.
HODGKİN DIŞI LENFOMA
Büyük b hücreli lenfoması olan hastanın derisinde lenfoma tutulumunun tedavi sonrası kaybolduğu görülmektedir.
SEZARY SENDROMU
Hastanın deride yaygın eritem ve kaşıntısı mevcuttu.
HODGKİN LENFOMA
Hastanın vücudunun bir yarısında derisinde zona zostere bağlı eritem ve veziküller g görülmektedir. Lenfoproliferatif hastalıklarda gerek tanı gereksede tedavi sırasında ve sonrasında hücresel immünite zayıfladığı için sıklıkla görülmektedir.
HODGKİN LENFOMA
Hastanın karın tomografisinde dalak tutulumu görülmektedir.
NON HODGKİN LENFOMA
Batın tomografisinde heriki böbrekte lenfoma tutulumu görülmektedir.
BURKİT LENFOMA
Hastanın batın tomografisinde kitle ve sıvı görülmektedir. Hastanın batın sıvısında burkit lenfoma hücreleri mevcuttu.
HODGKİN LENFOMA
öksürük ve nefes darlığı ile gelen hastanın pa akciğer grafisinde mediastende genişleme dikkati çekmektedir. Hastaya noduler sklerozan tip hodgkin lenfoma tanısı konulmuştu.
NON HODGKİN LENFOMA
Hastanın pa akciğer grafisinde mediastende genişleme dikkati çekmektedir.
NON HODGKİN LENFOMA
Hastanın pa akciğer grafisinde mediastende genişleme dikkati çekmektedir.
TESTİS LENFOMANIN BEYİN METASTAZI
Davranış değişikli ile gelen hastanın beyin tomografisinde beyin metastazı görülmektedir.
TESTİS LENFOMANIN BEYİN METATSATZI
Davranış değişikli ile gelen hastanın beyin mr’da beyin metastazı görülmektedir.
BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA
Hastanın beyin tomografisinde lenfomaya bağlı kitle görülmektedir.
BURKİT LENFOMA
Batın sıvısında sitoplâzmaları vakuollü lenfoma hücreleri görülmektedir.
BURKİT LENFOMA
Batın sıvısında sitoplâzmaları vakuollü lenfoma hücreleri görülmektedir.
BURKİT LENFOMA
Batın sıvısında sitoplâzmaları vakuollü lenfoma hücreleri görülmektedir.
BURKİT LENFOMA
Batın sıvısında sitoplâzmaları vakuollü lenfoma hücreleri görülmektedir.
HODGKİN DIŞI LENFOMA
Agresif lenfomalı hastanın beyin omurulik sıvısında lenfoma hücreleri görülmektedir.
HODGKİN DIŞI LENFOMA
Diffüz büyük b hücreli lenfoması olan hastanın beyin omurulik sıvısında lenfoma hücreleri görülmektedir.
HODGKİN DIŞI LENFOMA
Plevra sıvısında çekirdekçikleri seçilen lenfoma hücreleri görülmektedir.
NON HODGKİN LENFOMA
Lenf bezi aspirasyonunda büyük lenfoma hücreleri görülmektedir.
FOLLİKÜLER LENFOMANIN LÖSEMİK FAZI
Periferik kan yaymasında folliküler lenfoma için tipik olan ortası yarıklı lenfoma ('buttock cell) hücreleri görülmektedir.
FOLLİKÜLER LENFOMANIN LÖSEMİK FAZI
Periferik kan yaymasında folliküler lenfoma için tipik olan ortası yarıklı lenfoma ('buttock cell) hücreleri görülmektedir.
MANTLE CELL LENFOMA
Hastanın kemik iliğinde lenfoma tutulumu görülmektedir. Mantle cell lenfomanın lösemik fazı veya kemik iliği tutulumunda tutulumunda hücrelerin büyüklüğü değişmektedir. Lenfoma hücrelerinin bazıları olgun, bazıları çentikli lenfositler, bazıları ise prolenfosit görünümüdedir.
MANTLE CELL LENFOMA
Hastanın periferik yaymasında lenfomanın lösemik fazı görülmektedir. Lenfoma hücrelerinin bazıları olgun, bazıları çentikli lenfositler, bazıları ise prolenfosit görünümüdedir.
MANTLE CELL LENFOMA
Hastanın periferik yaymasında lenfomanın lösemik fazı görülmektedir. Lenfoma hücreleri dar sitoplâzmalı olgunlaşmamış lenfositler olarak görülmektedir.
MANTLE CELL LENFOMA
Hastanın periferik yaymasında lenfomanın lösemik fazı görülmektedir. Lenfoma hücreleri dar sitoplâzmalı olgunlaşmamış lenfositler ve prolenfositler olarak görülmektedir.
MANTLE CELL LENFOMA
Hastanın periferik yaymasında lenfomanın lösemik fazı görülmektedir. Lenfoma hücreleri dar sitoplâzmalı olgunlaşmamış ve çekirdekleri yarıklanmış lenfositler olarak görülmektedir.
MANTLE CELL LENFOMA
Hastanın kemik iliğinde lenfomanın tutulumu görülmektedir. Lenfoma hücreleri dar sitoplâzmalı olgunlaşmamış ve prolenfositler olarak görülmektedir.
RİCHTER SENDROMU
Hastanın kemik iliğinde birden fazla çekirdekçikleri olan lenfoma hücreleri görülmektedir. Hasta uzun süre kronik lenfositer lösemi olarak takip edilmişti. Hasta daha snra ateş, zayıflama, anemi ile müracaat etti. Hastanın ldh düzeyi aşırı yüksekti.
LENFOBLASTİK LENFOMA
Nefes darlığı, anemi ve trombositopeni ile gelen hastanın mediastende kitlesi mevcuttu. Hastanın kemik iliğinde dar sitoplâzmalı, çekirdek kromatin ağı ince-kaba, çekirdekçikleri net seçilemeyen lenfoma hücreleri mevcuttu.
LENFOBLASTİK LENFOMA
Nefes darlığı, anemi ve trombositopeni ile gelen hastanın mediastende kitlesi mevcuttu. Hastanın kemik iliğinde dar sitoplâzmalı, çekirdek kromatin ağı ince-kaba, çekirdekçikleri net seçilemeyen lenfoma hücreleri mevcuttu.
LENFOMANIN KEMİK İLİĞİ TUTULUMU
Kemik iliğinde sitoplâzmalarında vakuoller, çekirdek kromatin ağı ince ve çekirdekçikleri olan lenfoma hücreleri görülmektedir.
KÜÇÜK HÜCRELİ LENFOSİTİK LENFOMANIN KEMİK İLİĞİ TUTULUMU
Kemik iliğinde tek tip, küçük, çekirdek kromatin ağında yarıklanma olan lenfoma hücreleri görülmektedir.
LENFOMANIN MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ TUTULUMU
Hastanın beyin omurilik sıvısında çekirdek kromatin ağı ince ve çekirdekçikleri net seçilen lenfoma hücreleri görülmektedir.
LENFOMANIN DERİ TUTULUMU
Deride kırmızı renkli, lastik kıvamında kitleleri olan hastanın kitle ince iğne aspirasyonunda lenfoma hücreleri görülmektedir.
LENFOMANIN PLEVRA TUTULUMU
Hastanın plevra sıvısında çekirdek kromatin ağı ince, vakuolleri olan ve çekirdekçikleri net seçilen lenfoma hücreleri görülmektedir.
LENFOMANIN PLEVRA TUTULUMU
Hastanın plevra sıvısında çekirdek kromatin ağı ince, vakuolleri olan ve çekirdekçikleri net seçilen lenfoma hücreleri görülmektedir.
LENFOMANIN LÖSEMİK FAZI
Hastanın periferik yaymasında çekirdek kromatın ağı kaba lenfoma hücreleri görülmektedir.
LENFOMANIN KEMİK İLİĞİ TUTULUMU
Kemik iliğinde sitoplâzmalarında vakuoller, çekirdek kromatin ağı ince ve çekirdekçikleri olan lenfoma hücreleri görülmektedir. Lenfoma hücreleri aralarda serpiştirilmiş gibi durmaktadır. Kemik iliğinin heterojen yapısının tam bozulmadığı dikkati çekmektedir.
LENFOMANIN KEMİK İLİĞİ TUTULUMU
Kemik iliğinde sitoplâzmalarında vakuoller, çekirdek kromatin ağı ince ve çekirdekçikleri olan lenfoma hücreleri görülmektedir. Lenfoma hücreleri aralarda serpiştirilmiş gibi durmaktadır. Kemik iliğinin heterojen yapısının tam bozulmadığı dikkati çekmektedir.
HODGKİN LENFOMANIN KEMİK İLİĞİ TUTULUMU
Daha önce hodgkin lenfoma tanısı ile tedavi olan hasta pansitopeni ile müracaat etmişti. Kemik iliğinde iri, çekirdekçikleri olan hodgkin lenfoma hücreleri mevcuttu.
HODGKİN LENFOMANIN KEMİK İLİĞİ TUTULUMU
Daha önce hodgkin lenfoma tanısı ile tedavi olan hasta pansitopeni ile müracaat etmişti. Kemik iliğinde iri, çekirdekçikleri olan hodgkin lenfoma hücreleri mevcuttu.
HODGKİN LENFOMANIN KEMİK İLİĞİ TUTULUMU
Kemik iliğinde iri, çekirdekçikleri olan hodgkin lenfoma hücreleri görülmektedir.
HODGKİN LENFOMA
Otoimmün hemolitik anemi kliniği ile yatan hastanın lenf bezi aspirasyonunda iki çekirdekli, çekirdekçikleri olan iri reed-stenberg hücresi görülmektedir.
SEZARY SENDROMU
Eritem ve kaşıntı ile müracaat eden hastanın periferik kan yaymasında beyine benzeyen kıvrımları olan sezary hücreleri görülmektedir.