HEMATOLOJİ ATLASI
LÖKOMOİD REAKSİYON
 • Lökomoid reaksiyon lökosit sayısının 10000/mL’den (bazılarına göre 25000/mL) fazla olmasıdır. Lökomoid reaksiyonda nötrofil sayısı çok nadiren 50000/ml’nin üzerindedir.
 • Kanser, travma, inflamasyon ve enfeksiyon gibi kemik iliğinin stres altında olduğu durumlarda oluşur.
 • Periferik yaymada miyelositer seriye ait çomak, metamiyelosit ve miyelosit gibi genç hücreler görülür.
 • Kanserlere bağlı kemik iliği metastazlarında çekirdekli eritrositler görülebilir. Periferik yaymada bazofili ve eozinofili genellikle görülmez.
 • Trombosit sayısında hafif artış görülebilir fakat genellikle 600000/ml’yi geçmez. Altta yatan hastalığın tedavisi ile lökositoz düzelir.
 • Kronik miyeloproliferatif hastalıklardan ayrılmasında splenomegali, Ph kromozomu pozitifliği, lökosit alkalen fosfataz düzeyi ve kemik iliği incelemesi yararlıdır.
 • Lökomoid reaksiyon nedenleri
 • Pnömoni, sepsis, tüberküloz, meningokoksik menenjit, enfeksiyoz mononükleoz, boğmaca, hepatit, sitomegalovirüs ve kabakulak enfeksiyonları
 • Civa zehirlenmesi
 • Yanık
 • Eklampsi
 • Kemik iliği metastazı yapan tümörler
 • Alkolik hepatit
 • Diyabetik ketoasidoz
 • Şiddetli kanama
 • Hemolitik anemiler
 • Kemoterapi ve enfeksiyon sonrası gelişen nötropeni düzelme döneminde
 • Romatoit artrit gibi otoimmün veya vaskülitik hastalıkların seyrinde
 • İlaçlar
LÖKOMOİD REAKSİYON
Periferik yaymada lökositoz, nötrofili, nötrofillerde toksik granülasyon ve iri trombositler görülmektedir. Hastada akciğer kanseri çıkmıştı.
LÖKOMOİD REAKSİYON
Periferik yaymada nötrofili ve nötrofillerde toksik granülasyon görülmektedir.
LÖKOMOİD REAKSİYON
Hastanın periferik yaymasında nötrofili, sola kayma ve hücrelerin sitoplâzmalarında vakuolizasyon görülmektedir.