HEMATOLOJİ ATLASI
MİYELODİSPLASTİK SENDROMLAR
  • Periferik kan yaymasında eritrositler makrositiktir.
  • Trombositler iri ve granülsüzdür.
  • Nötrofillerde hipogranülasyon, yalancı Pelger-Hüet anomalisi, hiposegmentasyon, hipersegmentasyon ve Döhle cisimcikleri görülür.
  • Lökosit sayısı normal ya da düşüktür. Miyelodisplastik sendromun tipine bağlı periferik kan yaymasında blastlar görülebilir.
  • Kemik iliği aspirasyon/biyopsisi genellikle hipersellülerdir. %10 hastada hiposellüler olabilir.
  • Kemik iliğinde megaloblastik ve diseritropoetik değişiklikler ve halkalı sideroblastlar görülebilir.
  • Megakaryositlerde hipolobulasyon veya hiperlobulasyon dikkat çeker.
  • Mikromegakarositler tipiktir.
  • Kemik iliği biyopsisi sellülarite, fibrozis ve ALIP (anormal localization of immature precursors) açısından önemlidir. ALIP kötü prognozu gösterir. Belirgin fibrozis nadirdir. Kemik iliğinde blast sayısı MDS tipine bağlı olarak değişebilir. RAEB tipinde blast sayısı %5-19 arasındadır.
MİYELODİSPLASTİK SENDROM
Periferik yaymada nötrofilde hipogranülasyon, pelger hüet (iki loblu nötrofil) anormalliği ve iri trombosit görülmektedir.
MİYELODİSPLASTİK SENDROM
Periferik yaymada nötrofilde hipogranülasyon, pelger hüet (iki loblu nötrofil) anormalliği ve eritrositlerde makrositoz görülmektedir.
MİYELODİSPLASTİK SENDROM
Periferik yaymada nötrofilde hipogranülasyon, pelger hüet (iki loblu nötrofil) anormalliği ve miyeloblast görülmektedir.
MİYELODİSPLASTİK SENDROM
Periferik yaymada miyeloblast ve sitoplâzmasında auer çubuğu görülmektedir.
MİYELODİSPLASTİK SENDROMUN AKUT LÖSEMİYE DÖNÜŞÜMÜ
Periferik yaymada mds’nin akut lösemiye dönmesine bağlı miyeloblastlar görülmektedir.
MİYELODİSPLASTİK SENDROM
Periferik yaymada normoblast, eritrositlerde hipokromi, anizositoz ve poikilositoz görülmektedir.
MİYELODİSPLASTİK SENDROM
Periferik yaymada nötrofilde hipogranülasyon, pelger hüet (iki loblu nötrofil) anormalliği ve iri trombosit görülmektedir.
MİYELODİSPLASTİK SENDROM
Periferik yaymada nötrofilde hipogranülasyon, pelger hüet (iki loblu nötrofil) anormalliği, iri trombosit ve hipersegmente (dört loblu) eozinofiller görülmektedir. Eozinofiller normalde, genellikle iki loblu görülür.
MİYELODİSPLASTİK SENDROM
Periferik yaymada nötrofilde hipogranülasyon, pelger hüet (iki loblu nötrofil) anormalliği, iri trombositler, lenfosit ve üç adet blast görülmektedir.
MİYELODİSPLASTİK SENDROM
Periferik yaymada nötrofilde hipogranülasyon, pelger hüet (iki loblu nötrofil) anormalliği, normoblast ve miyeloblastlar görülmektedir.
MİYELODİSPLASTİK SENDROM
Periferik yaymada nötrofilde hipogranülasyon, pelger hüet (iki loblu nötrofil) anormalliği, monosit ve apopitoza uğramış hücre görülmektedir. Hücrenin içindeki görüntü histoplazmozisi andırmaktadır.
MİYELODİSPLASTİK SENDROM
Periferik yaymada nötrofilde hipersegmentasyon görülmektedir. Megaloblastik anemilerle karışabilir. Mds nötrofillerinde hipogranülasyon ile birlikte segment sayısı bazen iki bazende fotoğrafta olduğu gibi hipersegmentasyon şeklinde olabilir.
MİYELODİSPLASTİK SENDROM
Periferik yaymada iri trombosit görülmektedir.
MİYELODİSPLASTİK SENDROM
Periferik yaymada monosit, miyeloblast ve eritrositte bazofilik stippling görülmektedir.
MİYELODİSPLASTİK SENDROM
Periferik yaymada nötrofilde hipogranülasyon, pelger hüet (iki loblu nötrofil) anormalliği, miyeloblastlar ve monosit görülmektedir. Mds hastalarında granülasyon bozulduğu için monosit ile metamiyelosit ve miyelositlerin ayırımı zor olabilir.
MİYELODİSPLASTİK SENDROMUN AKUT LÖSEMİYE DÖNÜŞÜMÜ
Periferik yaymada mds’nin akut lösemiye dönmesine bağlı miyeloblastlar görülmektedir.
MİYELODİSPLASTİK SENDROMUN AKUT LÖSEMİYE DÖNÜŞÜMÜ
Kemik iliğinde mds’nin akut lösemiye dönmesine bağlı miyeloblastlar ve eritroblastlar görülmektedir. Mds ile akut eritrolösemi tanısında blast oranı önemlidir. Eritrositer seri hücreleri >%50, eritrositer seri dışı hücrelerde blast oranı <%20 ise mds tanısı konulur. Blast oranı >%20 ise akut eritrolösemi tanısı konulur.
MİYELODİSPLASTİK SENDROM
Kemik iliğinde çok loblu çekirdeği olan megakaryositler bulunabilir. özellikle segmentlerin birbirinde ayrı ayrı olması mds için tipiktir.
MİYELODİSPLASTİK SENDROM
Kemik iliğinde çok loblu çekirdeği olan megakaryositler bulunabilir. özellikle segmentlerin birbirinde ayrı ayrı olması mds için tipiktir.
MİYELODİSPLASTİK SENDROM
Kemik iliğinde çok loblu çekirdeği olan megakaryositler bulunabilir. özellikle segmentlerin birbirinde ayrı ayrı olması mds için tipiktir.
MİYELODİSPLASTİK SENDROM
Kemik iliğinde belkide mds hastalarının en tipik morfoloji bulgusu olan mikromegakaryosit görülmektedir. Megakaryositin çapı küçük, çekirdeği ise genellikle tek lobludur. 5q sendromu için daha tipiktir.
MİYELODİSPLASTİK SENDROM
Kemik iliğinde belkide mds hastalarının en tipik morfoloji bulgusu olan mikromegakaryosit görülmektedir. Megakaryositin çapı küçük, çekirdeği ise genellikle tek lobludur.
MİYELODİSPLASTİK SENDROM
Kemik iliğinde belkide mds hastalarının en tipik morfoloji bulgusu olan mikromegakaryosit görülmektedir. Megakaryositin çapı küçük, çekirdeği ise genellikle tek lobludur.