HEMATOLOJİ ATLASI
PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARI
  • Plazma hücreleri sitoplazması mavi, çekirdeği eksantrik (merkez dışı ) yerleşmiş, büyüklüğü 8-20 mikron arasında değişen hücrelerdir.
  • Çekirdeğinin içinde çekirdekçik görülen hücrelere anaplastik plazma hücreleri denir.
  • Sitoplâzması kırmızıya boyanan hücrelere alev (flame) hücre denir.
  • Sitoplâzmalarında üzüm şeklinde immünglobulin olanlara ise “mott cell” denir.
  • Miyelom hastalarının periferik yaymalarında en tipik olarak monoklonal protein artışına bağlı eritrositlerde rulo formasyonu mevcuttur.
  • Kemik iliğinde tanı için plazma hücre artışı en az %10 ve üzerinde olması gerekir. Genellikle %30 ve üzerinde tespit edilir.
  • Plazma hücrelerinin sitoplâzmasında hiyalin inklüzyon cisimcikleri olan Russel cisimcikleri görülebilir. Bazı plazma hücrelerinin sitoplâzmalarında ise üzüm şeklinde immünglobulin bulunan Mott hücreleri görülebilir. Sitoplâzmaları kırmızı renkli olan alev hücreler görülebilir. Bunlar genellikle İgA miyelomlarında bulunur.
MULTİPL MİYELOM
Periferik kan yaymasında rulo formasyonu görülmektedir.
MULTİPL MİYELOM
Hafif zincir miyelom hastalarında periferik yaymada rulo formasyonu görülmez.
MULTİPL MİYELOM
Periferik yaymada sitoplâzması bazofilik, çekirdeği orta dış yerleşimli plazma hücresi görülmektedir.
MULTİPL MİYELOM
Periferik yaymada eritrositlerde rulo formasyonu ve ortada plazma hücresi görülmektedir.
PLAZMA HÜCRELİ LÖSEMİ
Periferik yaymada rulo formasyonu ve plazma hücreleri görülmektedir.
PLAZMA HÜCRESİ
Periferik yaymada mavi sitoplâzmalı, çekirdeği merkezdışı yerleşmiş plazma hücresi görülmektedir.
PLAZMA HÜCRELİ LÖSEMİ
Periferik yaymada rulo formasyonu ve plazma hücreleri görülmektedir.
PLAZMA HÜCRELİ LÖSEMİ
Periferik yaymada rulo formasyonu ve plazma hücreleri görülmektedir.
PLAZMA HÜCRELİ LÖSEMİ
Periferik yaymada normal ve sitoplâzması dağıldığı için sadece çekirdeği görülen plazma hücreleri görülmektedir.
MULTİPL MİYELOM
Hastalığın en tipik bulgusu olan kafa grafisinde yaygın litik lezyonlar görülmektedir.
EKSTRAMEDÜLLER PLAZMASİTOM
Hastanın boyun bölgesinde plazmasitoma bağlı şişlik görülmektedir.
EKSTRAMEDÜLLER PLAZMASİTOM
Hastanın göğsünde plazmasitoma bağlı şişlik görülmektedir.
EKSTRAMEDÜLLER PLAZMASİTOM
Hastanın sırtında plazmasitoma bağlı kırmızı renkli şişlik görülmektedir.
EKSTRAMEDÜLLER PLAZMASİTOM
Hastanın plazmasitomundan alınan ince iğne aspirasyonunda plazma hücreleri görülmektedir.
EKSTRAMEDÜLLER PLAZMASİTOM
Hastanın plazmasitomundan alınan ince iğne aspirasyonunda atipik plazma hücreleri görülmektedir.
MULTİPL MİYELOMDA PLEVRA TUTULUMU
Hastanın plevra sıvısında plazma hücreleri görülmektedir.
MULTİPL MİYELOM
Hastanın kemik iliği normal olarak görülmektedir. Aynı hastanın kemik iliği aspirasyonunun başka bir alanında ise diffüz tipte plazma hücre tutulumu görülmektedir (18. Fotoğraf). Bu nedenle multipl miyelom düşünülen hastalarının kemik iliği aspirasyonlarının her tarafı incelenmelidir.
MULTİPL MİYELOM
Bir önceki fotoğrafta normal olan kemik iliğinin tam tersine hastanın kemik iliğinde yaygın plazma hücre infiltrasyonu görülmektedir.
MULTİPL MİYELOM
Kemik iliğinde sitoplâzması bazofilik, çekirdeği orta dış yerleşimli plazma hücreleri görülmektedir.
MULTİPL MİYELOM
Kemik iliğinde çekirdekçikleri olan anaplastik tipte plazma hücreleri görülmektedir.
MULTİPL MİYELOM
Kemik iliğinde sitoplâzmasında üzüm taneleri gibi immünglobulin içeren plazma hücresi (mott cell) görülmektedir.
MULTİPL MİYELOM
Kemik iliğinde sitoplâzmasında üzüm taneleri gibi immünglobulin içeren plazma hücresi (mott cell) görülmektedir.
MULTİPL MİYELOM
Kemik iliğinde geniş sitoplâzmalı plazma hücreleri görülmektedir.
MULTİPL MİYELOM
Kemik iliğinde sitoplâzmasında inklüzyon cisimcikleri olan plazma hücreleri görülmektedir.
MULTİPL MİYELOM
Kemik iliğinde geniş sitoplâzmalı, çekirdekleri büyük atipik plazma hücreleri görülmektedir.
MULTİPL MİYELOM
Kemik iliğinde geniş ve bazofilik sitoplâzmalı plazma hücreleri görülmektedir.
MULTİPL MİYELOM
Kemik iliğinde geniş ve bazofilik sitoplâzmalı plazma hücreleri görülmektedir.
PLAZMA HÜCRESİ
Multipl miyelom hastalarında kemik iliğinde kemoterapi sonrası iri plazma hücresi görülmektedir.
PLAZMA HÜCRESİNDE RUSSEL CİSİMCİĞİ
Multipl miyelom hastasının plazma hücresinin çekirdeği içinde russel cisimciği görülmektedir.
PLAZMA HÜCRESİNDE RUSSEL CİSİMCİĞİ
Multipl miyelom hastasının plazma hücresinin çekirdeği içinde russel cisimciği görülmektedir.