HEMATOLOJİ ATLASI
PROLENFOSİTER LÖSEMİ
  • Lösemik hücrelerin çoğunluğu (>%55) prolenfosit olarak adlandırılan büyük lenfositlerden oluşur. Bu hücreler morfolojik olarak KLL’ deki lösemik hücrelerden ayırt edilebilir. 
  • KLL lenfositleri 7–10 mikron çapında küçük lenfositlerden oluşurken, prolenfositler 10–15 mikron çapındadır. 
  • Prolenfositler yuvarlak veya çentikli çekirdek ve belirgin bir çekirdekçik içerir. Çekirdek kromatin ağı gevşek ve ince, sitoplâzma soluk mavi ve granülsüzdür. 
  • Genel olarak prognozu kötü olup ortalama sağkalım bir yılın altındadır.
     
PROLENFOSİTER LÖSEMİ
Periferik yaymada prolenfositlerin çekirdeğinde çok belirgin çekirdekçik, eliptosit şeklinde eritrositler görülmektedir.
PROLENFOSİTER LÖSEMİ
Periferik yaymada çekirdeklerinde tipik tek çekirdekçiklerin blunduğu prolenfositler, eliptositler görülmektedir.
PROLENFOSİTER LÖSEMİ
Periferik yaymada ortasında tek çekirdekçik olan prolenfositler görülmektedir.
PROLENFOSİTER LÖSEMİ
Periferik yaymada çekirdekçikleri net seçilen prolenfositler, eliptositler görülmektedir.