HEMATOLOJİ ATLASI
KEMİK İLİĞİ, MEGAKARYOSİTLER
  • Büyüklüğü 20-90 mikron arasında değişir.
  • Kemik iliğinde görülen en büyük kan hücresidir.
  • Endomitozla çoğalır. Yani hücre bölünmez, sadece çekirdeği bölünür.
  • Çekirdek genellikle 8 lobludur.
  • Trombosit üretimi başlayıncaya kadar mavi olan sitoplazma daha sonra kırmızılaşır.
MEGAKARYOSİT
Kemik iliğinde trombosit ürettiği için sitoplâzması pembe renkli olarak görülmektedir.
MEGAKARYOSİT
Kemik iliğinde trombosit üretimi olan normal megakaryositler görülmektedir.
MEGAKARYOSİT
Kemik iliğinde megakaryosit ve diğer seri hücreleri görülmektedir. Megakaryosit diğer hücrelere göre oldukça büyüktür.
MEGAKARYOSİT
Kemik iliğinde ortada trombosit üretimi olan pembemsi sitoplâzmalı megakaryosit görülmektedir.
MEGAKARYOSİT
Normal kemik iliğinde büyük çaplı megakaryosit görülmektedir.
MEGAKARYOSİT
Normal kemik iliğinde trombosit üretimi olan megakaryosit görülmektedir.
MEGAKARYOSİT
Normal kemik iliğinde ortada çok büyük, mavi sitoplâzmalı, henüz trombosit üretmeyen megakaryosit, yanında miyelositer seri hücreleri görülmektedir.