HEMATOLOJİ ATLASI
KALA-AZAR
  • Leismania donovani parazitleri ile meydana gelir. Parazitlerin deri yoluyla lenf nodları, dalak, karaciğer ve kemik iliğine yerleşmesi ile meydana gelir. Hastalarda ateş ve hepatosplenomegali dikkati çeker.
  • Kemik iliği aspirasyonlarında makrofajlar içinde trombosit büyüklüğünde parazitler görülür.
  • Dalak aspirasyonundada görülür. NNN kültür ortamında üretilebilir.
  • Kutanöz leismaniazisde ise deri üzerinde genellikle yüzde yara şeklinde başlar ve kabuklanarak iyileşir. Ülkemizde şark çıbanı olarak bilinir.
KALA-AZAR
Kemik iliğinde makrofaj içinde leismania donovani parazitleri görülmektedir.
KALA-AZAR
Kemik iliğinde makrofajlar içinde leismania donovani parazitleri görülmektedir.
LEİSMANİA TROPİKA, ŞARK ÇIBANI
Derideki yaradan alınan ince iğne aspirasyonunda parazitler görülmektedir.