HEMATOLOJİ ATLASI
AMEGAKARYOSİTİK TROMBOSİTOPENİ
  • Periferik kanda trombositlerin, kemik iliğinde megakaryositlerin yokluğu ile karakterizedir.
  • Konjenital veya akkiz olarak meydana gelir.
  • Akkiz olan tipi yaşamın herhangi bir anında uzamış trombositopeni ile görülür.
  • Alkol, ko-trimaksazol, fenilbutazon, kimyasal ajanlar, parvovirüs enfeksiyonlarına bağlı oluşabilir.
  • Hastaların bazılarında aplazi, akut lösemi ve miyelodisplastik sendrom gelişebilir.
  • Periferik kan yaymasında trombositopeni, kemik iliğinde diğer serilerde sorun yok iken, megakaryositler görülmez.
AMEGAKARYOSİTİK TROMBOSİTOPENİ
Periferik yaymada hiç trombosit görülmemektedir.
AMEGAKARYOSİTİK TROMBOSİTOPENİ
Kemik iliği aspirasyonunda megakaryosit görülmemektedir.