HEMATOLOJİ ATLASI
APLASTİK ANEMİ
  • Periferik kanda pansitopeni ve kemik iliğinde yağlanma ile konulur.
  • Kemik iliğinde lenfosit, plazma hücresi ve mast hücrelerinde artış olabilir.
  • Periferik yaymada eritrositler aşırı eritropoietin salgılanması nedeniyle makrositik olabilir.
  • Kemik iliğinin değerlendirmesi muhakkak kemik iliği aspirasyonu ile değil biyopsisi ile yapılmalıdır.
  • Kemik iliğinde hematopoetik hücrelerin %25’den az, geri kalanının yağlı olması tanı için önemlidir.
APLASTİK ANEMİ
Kemik iliğinde hematopoetik hüzreler azalmış, yağlanma artmıştır. Orta alanda osteoblastlar görülmektedir.
KEMİK İLİĞİNDE APLAZİ
Transfüzyona bağlı graft-versusu-host hastalığı gelişen hastada kemik iliğinde aplazi gelişmişti. Kemik iliğinde morfolojileri net seçilemeyen mononükleer hüzreler ve ortada makrofaj görülmektedir.