HEMATOLOJİ ATLASI
GLANZMAN TROMBASTENİSİ
  • 1918 yılında Glanzman tarafından tanımlanmıştır.
  • Normal trombosit sayısı ve görünümüne rağmen, trombositlerin kümeleşmemesi ile karakterizedir.
  • Trombosit Glikoprotein IIb-IIIa eksikliği veya bozukluğuna bağlı meydana gelir.
  • Hastaların periferik kan yaymalarında trombositler normal olmasına rağmen kümeleşmedikleri dikkat çeker.
  • Antikoagülanlı tüplerden yapılan yaymalarda da aynı görünüm olabildiği için, hastanın periferik kan yaymasının parmak ucundan yapılması gerekmektedir.
GLANZMAN TROMBASTENİSİ
Periferik kan yaymasında iri ve kümeleşme yapmayan trombositler, eritrositlerde hipokromi görülmektedir.
GLANZMAN TROMBASTENİSİ
Periferik kanda trombositlerin sayısı normal olmasına rağmen, trombositlerin kümeleşmemesi dikkat çeker.