HEMATOLOJİ ATLASI
GRİ PLATELET SENDROMU
  • 1971 yılında tanımlanmıştır.
  • Hastalık trombositopeni, kanama diyatezi, periferik kan yaymalarında trombositlerin alfa-granüllerinin eksikliğine bağlı gri-mavi renkli boyanması ile karakterizedir.
  • Kemik iliği aspirasyonu fibrozis nedeniyle yapılamaz. Hastamızda da kemik iliği aspirasyonu yapılamamıştı.
GRİ PLATELET SENDROMU
Periferik kan yaymasında iri ve mavi-gri renkli trombositler görülmektedir.