HEMATOLOJİ ATLASI
KRONİK İDYOPATİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA
  • Periferik kanda trombositlerin tıkımına bağlı iri trombositler bulunduğu için MPV (ortalama trombosit hacmi) artmıştır.
  • Periferik yaymada hızlanmış trombopoeze bağlı iri trombositler görülür. Kronik kan kaybına bağlı olarak hipokrom mikrositer anemi görülebilir.
  • Akut kanama dışında lökositoz genellikle görülmez. Steroid tedavisi sonrası lökositoz, damar duvarına yapışık olan lökositler dolaşıma katıldığı için, görülür.
  • Kemik iliğinde megakaryositler sayıca artmış olabilir. Tek çekirdekli ve bazofilik sitoplâzmalı trombosit üretmeyen megakaryositler vardır.
KRONİK İDYOPATİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA
Periferik yaymada nötrofiller ve iri trombositler görülmektedir.
KRONİK İDYOPATİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA
Splenektomili hastanın periferik yaymasında seyrek iri trombositler, eritrositlerde anizositoz, poikilositoz ve howell jolly cisimcikleri görülmektedir.
KRONİK İDYOPATİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA
Splenektomili hastanın periferik yaymasında seyrek iri trombositler, eritrositlerde anizositoz, poikilositoz ve howell jolly cisimcikleri görülmektedir.
KRONİK İDYOPATİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA
Hastanın bacak ve ayaklarında deri kanaması görülmektedir. Itp hastalarında trombositopeniye bağlı birincil (primer) hemostaz bozulduğu için hastaların deri ve mukozalarında kanamalar görülür.
KRONİK İDYOPATİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA
Uzun süre steroid kullanımına bağlı hastada aydede yüzü ve steroid akneleri görülmektedir.
KRONİK İDYOPATİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA
Periferik kan yaymasında iri trombosit, splenektomiye bağlı eritrositlerde howell-jolly cisimciği görülmektedir.
KRONİK İDYOPATİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA
Periferik kan yaymasında iri trombositler ve monosit görülmektedir.
KRONİK İDYOPATİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA
Periferik kan yaymasında iri trombosit görülmektedir. Periferik kan yaymasında iri trombositler; periferik kanda trombosit yıkımının olduğu itp gibi hastalıklarda, kemoterapi sonrası hematopoezin iyileşme döneminde, miyeloproliferatif hastalıklarda, doğuştan iri trombositopeni ile seyreden bernard-soulier, may-heglin, gri-platelet sendromları gibi hastalıklarda görülür.
KRONİK İDYOPATİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA
Periferik yaymada iri trombositler görülmektedir.