HEMATOLOJİ ATLASI
ERİTROSİT
  • Büyüklükleri 8–10 mikron arasındadır.
  • Çekirdeksiz olup, ortalarında eritrosit çapının 1/3’ünü aşmayan soluk alan bulunur.
  • Hipokromik eritrositlerde ortadaki solukluk artmıştır.
ERİTROSİT
Periferik kan yaymasında normokrom-normositer eritrositler görülmektedir.