HEMATOLOJİ ATLASI
LENFOSİT
  • Hücre büyüklüğü 7–18 mikron arasında değişir.
  • Çekirdek/sitoplâzma oranı çekirdek lehine olup, yaklaşık 3–5/1’dir. Çekirdek kromatin ağı yoğundur.
  • Çekirdek yuvarlak olup, genellikle hücrenin ortasına yerleşmiştir.
  • Sitoplâzma mavinin açık veya koyu tonlarındadır. Bazen büyük çaplı ve sitoplâzmaları geniş lenfositlerde iri granüller olabilir.
  • Periferik kan yaymasında %20–40 oranında bulunurlar.
LENFOSİT
Periferik kan yaymasında sitoplâzması mavi, çekirdek kromatin ağı kaba lenfosit görülmektedir.
LENFOSİT
Periferik kan yaymasında sitoplâzması dar ve mavi, çekirdek kromatin ağı kaba lenfosit, normokrom normositer eritrositler görülmektedir.
LENFOSİT
Periferik kan yaymasında sitoplâzması geniş, granüller içeren, çekirdek kromatin ağı kaba lenfosit, normokrom normositer eritrositler görülmektedir.
PERİFERİK KAN YAYMASINDA İKİ ADET LENFOSİT
Monosit, nötrofil ve eozinofil görülmektedir.