HEMATOLOJİ ATLASI
DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ
  • Eritrositlerde hipokromi, mikrositoz, anisositoz ve poikilositoz dikkati çeker.
  • Reaktif trombositoz olabilir.
  • Ağır anemilerde anülositler ve kalem şeklinde eritrositler görülebilir.
DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ 1
Periferik yaymada ortaları soluk hipokrom eritrositler görülmektedir.
DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ 2
Periferik yaymada ortaları soluk hipokrom eritrositler görülmektedir.
DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ 3
Hastanın tırnaklarında kaşık tırnak (koilinchia) görülmektedir.