HEMATOLOJİ ATLASI
BAZOFİL
  • Hücre büyüklüğü 10–14 mikron arasında değişir.
  • Çekirdek/Sitoplâzma oranı sitoplâzma lehinedir. Çekirdekler birbirine ince kromatin iplikçiği ile bağlanmış, genellikle iki lobludur. Çekirdek kromatin ağı yoğun ve kabadır.
  • Sitoplâzma siyah ve iri granüllerle doludur.
  • Eozinofillerde çekirdek görülürken, bazofillerde granüllere bağlı genellikle çekirdek görülmez.
  • Periferik kan yaymasında %0–1 oranında bulunur.
BAZOFİL
Periferik kan yaymasında sitoplâzmasında iri ve koyu renkli granüller bulunan bazofil görülmektedir. Sol yandaki hücre ise eozinofildir.