HEMATOLOJİ ATLASI
TROMBOSİTLER
  • Büyüklükleri 2-4 mikron arasında değişir. Çekirdeği bulunmaz.
  • Açık mavi sitoplâzmasında kırmızı mor renkli granüller bulunur.
  • Parmak ucundan yapılan yaymalarda genellikle küme yapmaya meyillidirler.
  • Antikoagülanlı tüplerden yapılan yaymalarda ise tek ve ayrı olarak görülürler. 
TROMBOSİT
Periferik yaymada küme yapmış trombositler görülmektedir.