HEMATOLOJİ ATLASI
RETİKÜLOSİT
  • Normal eritrositlerden biraz büyük olup, 8-9 mikron çapındadır.
  • Wright-giemsa boyası ile polikromazik renkte görülürler.
  • Sitoplazmalarındaki RNA artıkları krezil mavisi gibi supravital boyalarla boyanır, örümcek ağı, üzüm salkımı gibi görünür.
  • Kanamalar, hemolitik anemiler, demir eksikliği ve megaloblastik anemilerin tedavisi sırasında artar.
RETİKÜLOSİT
Yaymanın tam ortasında eritrosit içinde bazofilik granüllerin bulunduğu retikülosit görülmektedir.
RETİKÜLOSİTOZ
Yaymada eritrosit içinde bazofilik granüllerin bulunduğu retikülositler görülmektedir. Hastada retikülositoz mevcuttur.